Władze Fundacji w bieżącej kadencji

Dr hab. Renata Wietecha-PosłusznyPrezes
Dr hab. Joanna Lewandowska-ŁańcuckaWiceprezes
Dr hab. Katarzyna KurpiewskaSekretarz
Dr hab. Dorota MajdaSkarbnik
Dr Paweł BrośCzłonek

Fundacja PRO CHEMIA przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego została ustanowiona aktem notarialnym w dniu 3 listopada 1995 roku przez Fundatorów w osobach: Romana Dziembaja, Anny Kolasy, Joanny Kowal, Marii Nowakowskiej, Piotra Petelenza, Teresy Życzkowskiej.

Fundacja PRO CHEMIA uzyskała osobowość prawną w dniu 29 lutego 1996 roku, tj. w dniu wpisania jej do rejestru fundacji w Wydziale XVI Gospodarczym Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy. Sąd zatwierdził statut Fundacji oraz skład Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Fundacji PRO CHEMIA.

Pierwszy Zarząd Fundacji ukonstytuował się w dniu 17 kwietnia 1996 roku i został zatwierdzony przez Radę Fundacji w dniu 13 czerwca 1996 roku na jej pierwszym posiedzeniu.