Otwarte laboratorium chemiczne

To propozycja skierowana do młodzieży szkół ponadpodstawowych. W ogólnym założeniu są to zajęcia laboratoryjne, których celem jest stworzenie szans, by młodzi ludzie mogli spróbować pracy laboratoryjnej, uczyć się przez doświadczenie. Program zajęć obejmuje 18 godzin zajęć laboratoryjnych, których szczegółowy zakres  program zostanie dopasowany do indywidualnych potrzeb ucznia i stopnia jego zaawansowania w pracy laboratoryjnej. Zajęcia w laboratorium poprzedzone będą dwoma wykładami wstępnymi obejmującymi także szkolenie BHP.

Wykłady wstępne odbywają się w dwa wtorki października w godzinach 16.00 – 17.30 w siedzibie Wydziału Chemii UJ (ul. Gronostajowa 2). Obecność na dwóch wykładach wstępnych jest konieczna do uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych.

Zajęcia laboratoryjne odbywają się we wtorki listopada i grudnia w godzinach 16:00 – 18:15 (6 spotkań).  W laboratorium obowiązuje własny fartuch oraz okulary ochronne.

Koszt: 150 zł

Szczegóły oraz formularz zapisu na zajęcia w roku 2024 zostaną podane we wrześniu. Decyduje kolejność dokonania wpłaty na konto (po potwierdzeniu zgłoszenia przez prowadzących). Liczba miejsc ograniczona.

Na pierwsze zajęcia proszę przynieść wypełniony i podpisany formularz zapisu.

Kontaktować można się z nami pisząc na adres: warsztatyolimpijskie@gmail.com