Nie odnaleziono wydarzeń!

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół do udziału w pokazie chemicznym pt.

Chemia i światło

W przyrodzie możemy spotkać bardzo wiele procesów chemicznych związanych ze światłem. Podstawowym procesem chemicznym zachodzącym pod wpływem światła, w którym wytwarza się materia organiczna z wody i tlenku węgla(IV) jest oczywiście fotosynteza. Znamy z życia codziennego inne procesy powiązane ze światłem jak procesy fotograficzne. Polski chemik i lekarz, Jędrzej Śniadecki (1768 – 1838), zalecał pacjentom chorującym na krzywicę dużo przebywać na świetle słonecznym, gdzie zostaje syntetyzowana witamina D zapobiegająca tej chorobie. Będąc w szkole podstawowej na lekcjach chemii możemy zaobserwować wiele procesów gwałtownego utleniania wielu substancji chemicznych, w trakcie których wydziela się energia w postaci światła i ciepła. Nie zawsze jest tak, że emisji światła towarzyszy wzrost temperatury. Wtedy mamy do czynienia z emisją tzw. światła zimnego i zjawiskiem luminescencji. To oczywiście nie wszystkie możliwe procesy wywołane działaniem światła.

Na pokazie „Chemia i światło” zostaną zaprezentowane ciekawe doświadczenia w różny sposób związane ze światłem. Doświadczenia będą ilustracją, ciekawie przygotowanego wykładu, w którym zostaną w sposób przystępny dla uczniów omówione wyżej wymienione procesy.

Pokazy prowadzi dr Paweł Broś w asyście mgr inż. Zygmunta Wołka.

Współautorem i jednocześnie prowadzącym pokazy do końca marca 2022 roku był dr Marcin Karelus

Pokazy odbywają się w Sali Audytoryjnej (A0-01b, parter) Wydziału Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków.

Czas trwania pokazu to około 90 minut.

W pierwszym semestrze roku akademickiego pokaz odbywają się w czwartki w godzinach od 13:30 – 15:00, a w drugim w czwartki w godzinach od 10:30 – 12:00.

Uczniowie mogą uczestniczyć w pokazie tylko pod opieką nauczycieli. Rejestracja grup uczniowskich odbywa się tylko elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej Fundacji Pro Chemia przy Wydziale Chemii UJ. Aby zarezerwować miejsca na wydarzeniach organizowanych przez Fundację Pro Chemia nie trzeba posiadać konta na naszej witrynie. Zarezerwowane miejsca na Pokaz należy opłacić przelewem na konto Fundacji Pro Chemia 93 1600 1039 1878 3379 2000 0001 w ciągu 5 dni od daty złożonej rezerwacji. Po upływie tego terminu rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

Na podstawie informacji zawartych w tytule przelewu sprzedawca – Fundacja Pro Chemia – będzie w stanie zidentyfikować płatnika i dopasować transakcję do konkretnej usługi, która czeka na wykonanie. Zatem bardzo prosimy aby w tytule przelewu znalazły się następujące dane:

Tytuł pokazu, data pokazu, godzina pokazu, nazwa szkoły (instytucji), która dokonała rezerwacji, liczba uczniów, np:

Chemia i światło, 5 maja, 10.30, Szkoła Podstawowa nr …. w Krakowie, 30 uczniów.

Bez czytelnej informacji w tytule, przelew może być odrzucony przez pracowników Fundacji Pro Chemia.

Podczas procedury rezerwacji na pokazy Fundacja Pro Chemia nie gromadzi, nie utrwala, nie porządkuje i nie przetwarza żadnych wrażliwych danych osobowych.

Koszt uczestnictwa 1 ucznia: 20 zł (nauczyciele uczestniczą w pokazie nieodpłatnie).

Formy płatności:

  • Przelew – ponieważ płatność przelewem jest w formie przedpłaty niezbędne jest zgłoszenie dokładnej liczby uczniów uczestniczących w pokazie.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących płatności za pokazy, prosimy o kontakt do Pani dr hab. Doroty Majdy:

Osobą odpowiedzialną za organizację pokazu jest dr Paweł Broś. W przypadku jakichkolwiek innych pytań niż sprawy płatności prosimy o kontakt:

Opiekuni grup, którzy dokonali wpłaty przelewem, proszeni są o zgłoszenie przybycia grupy przy wejściu na pokaz.

Regulamin pokazów