kwiecień 2024
maj 2024
czerwiec 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w nowym pokazie chemicznym pt.

Surowce krytyczne – gospodarka o obiegu zamkniętym – recykling

Ochrona środowiska nieodmiennie kojarzy nam się z działaniami mającymi na celu poprawę stanu środowiska przyrodniczego oraz zapewnienia zdrowych warunków życia. Coraz częściej dyskusja uwzględnia także aspekty ekonomiczne oraz etyczne. Dramatyczne zdarzenia, takie jak wybuch pandemii lub konflikty zbrojne, powodują, że do wielu surowców nie mamy łatwego dostępu, może się także pogarszać efektywność działań zapobiegających zanieczyszczaniu środowiska.

W trakcie pokazów przybliżymy odpowiedzi między innymi na pytania:

  • w jaki sposób pozyskiwanie surowców może wpływać na jakość środowiska oraz życia?
  • skąd się biorą podstawowe surowce, jak powstają i jakie mają właściwości?
  • jak wykorzystujemy surowce w produktach z tworzyw sztucznych oraz w magazynowaniu energii?
  • czy recykling zawsze oznacza to samo?

Gry oraz pokazy (także z udziałem uczniów!) poprowadzą osoby związane z Zakładem Technologii Chemicznej, z Zespołu Chemicznych Technologii Środowiskowych oraz Zespołu Technologii Materiałów i Nanomateriałów: dr hab. Agnieszka Węgrzyn, mgr Olga Surma, lic. Monika Ciszewska.

Wykonywane doświadczenia zostaną opatrzone komentarzem do zachodzących zjawisk, w tym do zagadnień znajdujących się w podstawie programowej z chemii w zakresie rozszerzonym, realizowanych od szkoły podstawowej do liceum..

Pokaz odbywa się w Sali Audytoryjnej (nr A0-01a, parter) Wydziału Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków.

Czas trwania pokazów to około 90 minut.

W pierwszym semestrze roku akademickiego pokaz odbywają się w czwartki w godzinach od 13:30 – 15:00, a w drugim w czwartki w godzinach od 10:30 – 12:00 lub 13.00 – 14.30.

Regulamin pokazów

Uczniowie mogą uczestniczyć w pokazie tylko pod opieką nauczycieli. Rejestracja grup uczniowskich odbywa się tylko elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej Fundacji Pro Chemia przy Wydziale Chemii UJ. Aby zarezerwować miejsca na wydarzeniach organizowanych przez Fundację Pro Chemia nie trzeba posiadać konta na naszej witrynie. Zarezerwowane miejsca na Pokaz należy opłacić przelewem na konto Fundacji Pro Chemia 93 1600 1039 1878 3379 2000 0001 w ciągu 10 dni od daty złożonej rezerwacji. Po upływie tego terminu rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

Na podstawie informacji zawartych w tytule przelewu sprzedawca – Fundacja Pro Chemia – będzie w stanie zidentyfikować płatnika i dopasować transakcję do konkretnej usługi, która czeka na wykonanie. Zatem bardzo prosimy aby w tytule przelewu znalazły się następujące dane:

Tytuł pokazu, data pokazu, godzina pokazu, nazwa szkoły (instytucji), która dokonała rezerwacji, liczba uczniów, np:

Chemia środowiska, 5 maja, 10.30, Szkoła Podstawowa nr …. w Krakowie, 30 uczniów.

Bez czytelnej informacji w tytule, przelew może być odrzucony przez pracowników Fundacji Pro Chemia.

Podczas procedury rezerwacji na pokazy kriogeniczne Fundacja Pro Chemia nie gromadzi, nie utrwala, nie porządkuje i nie przetwarza żadnych wrażliwych danych osobowych.

Koszt uczestnictwa 1 ucznia: 20 zł (nauczyciele uczestniczą w pokazie nieodpłatnie).

Formy płatności:

  • Przelew – ponieważ płatność przelewem jest w formie przedpłaty niezbędne jest zgłoszenie dokładnej liczby uczniów uczestniczących w pokazie.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących płatności za pokazy, prosimy o kontakt do Pani dr hab. Doroty Majdy:

Osobą odpowiedzialną za organizację pokazu jest dr hab. Agnieszka Węgrzyn. W przypadku jakichkolwiek innych pytań niż sprawy płatności prosimy o kontakt:

Opiekuni grup, którzy dokonali wpłaty przelewem, proszeni są o zgłoszenie przybycia grupy prze wejściu na pokaz.