Przewodnicząca:

Prof. dr hab. Maria Nowakowska

 

Wiceprzewodniczący:

Prof. dr hab. Piotr Petelenz

Sekretarz:

Dr Zofia Kluz

Członkowie:

Dr hab. Anna Karewicz

Dr hab. Jolanta Kochana, prof. UJ

Dr Zofia Kluz

Prof. dr hab. Wojciech Macyk

Prof. dr hab. Edward Mikuli

Prof. dr hab. Mieczysława Najbar

Prof. dr hab. Maria Nowakowska

Prof. dr hab. Piotr Petelenz

Dr Michał Poźniczek

Dr hab. Barbara Rys

Prof. dr hab. Zbigniew Sojka

Prof. dr hab. Grażyna Stochel

Prof. dr hab. Krzysztof Szczubiałka

Dr hab. Ewa Witek

Dr hab. Paweł Wydro, prof. UJ

Prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca:

Prof. dr hab. Katarzyna Stadnicka

Członkowie:

Prof. dr hab. Maria Paluch

Dr Marlena Gryl