Lokalizacja

Laboratorium F0-26
Wydział Chemii UJ, Gronostajowa 2, 30-387 Kraków

Data

11-06-2024
Po terminie

Czas

12:15 - 13:45

Mikroskopia optyczna i fluorescencyjna

W takcie zajęć uczniowie zapoznają się ze zjawiskiem fluorescencji w oparciu o proste doświadczenia. Uczestnicy poznają przykłady występowania zjawiska fluorescencji w życiu codziennym, np. zastosowania do znakowania przedmiotów oraz wybielania tkanin. Następnie zostanie omówiona zasada działania oraz budowa mikroskopu optycznego, polaryzacyjnego oraz fluorescencyjnego, wady i zalety tej techniki pomiarowej. Omówione zostaną podstawowe i zaawansowane tryby pracy mikroskopu optycznego. Uczniowie zostaną zapoznani z zastosowaniem mikroskopii optycznej w różnych aspektach badań naukowych, użycia w konserwacji zabytków, diagnostyce medycznej, jak również w stomatologii. Zajęcia obejmują również krótkie przedstawienie ogólnych sposobów przygotowania próbek do obserwacje metodami mikroskopii optycznej. Uczestnicy zajęć będą mogli samodzielnie przygotować proste preparaty do obserwacji w mikroskopii optycznej. W trakcie zajęć możliwe będzie obrazowanie próbek przyniesionych przez uczniów. Przygotowane preparaty będą następnie obrazowane stosując różne techniki pracy mikroskopu. Ostatni etap prezentacji pracowni będzie obejmował obrazowanie komórek wyznakowanych barwnikami fluorescencyjnymi. W tym celu omówiona zostanie zasada działania mikroskopu konfokalnego. Na przykładach wybranych próbek uczestnicy zapoznają się z pomiarami w zaawansowanych trybach pracy takich jak: obrazowanie trójwymiarowe oraz pomiary widm fluorescencyjnych mikroobiektów. Przedstawione zostaną również metody analizy otrzymanych obrazów mikroskopowych.

Podczas procedury rezerwacji na pokazy Fundacja Pro Chemia nie gromadzi, nie utrwala, nie porządkuje i nie przetwarza żadnych wrażliwych danych osobowych.

Oświadczenie rodzica

Regulamin pokazu

Przejdź do góry