Statutowe cele działania Fundacji PRO CHEMIA:

  • Wspieranie Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego we wszelkich poczynaniach zmierzających do gruntownej odnowy jego bazy materialnej zwłaszcza w zakresie nowoczesnej aparatury i sprzętu laboratoryjnego do celów badawczych i edukacyjnych.

  • Udzielanie Wydziałowi Chemii UJ pomocy finansowej w realizacji jego zadań statutowych, w szczególności zaś zadań naukowych i dydaktycznych związanych z ochroną środowiska i zdrowia człowieka oraz syntezą i badaniem nowych materiałów o żądanych właściwościach.

  • Podejmowanie działań zmierzających do promocji Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w kraju i za granicą.

  • Wspieranie zakupu literatury fachowej.

Kontakt

Wydział Chemii UJ
ul. R. Ingardena 3
30-060 Kraków
pokój 034

Dyżur: czwartki 11:00 - 13:00

tel. 012 663 22 06 oraz 012 663 29 11
fax. 012 663 22 06
(w czasie dyżuru)

e-mail: prochemi@chemia.uj.edu.pl

 

Kontakt w sprawie

- Konkursu: odrowaz@chemia.uj.edu.pl

- Warsztatów dla maturzystów: maturauj@chemia.uj.edu.pl

- Warsztatów olimpijskich: warsztatyolimpijskie@gmail.com

- Pokazów: bros@chemia.uj.edu.pl

- Niedziałek: bros@chemia.uj.edu.pl

- Książek: maturauj@chemia.uj.edu.pl

Dane Fundacji

NIP: 677-16-83-218

REGON: 351058170

Nr konta: 54 1680 1062 0000 3000 0090 0881

PLUS BANK S.A.

Oddz. Kraków, ul. Garbarska 9

Księgowa Fundacji

mgr Małgorzata Wysocka

e-mail: wysocka.m@biuro-spk.pl