Terminy konkursu w roku szkolnym 2016/2017:

Etap I

klasy data  godzina
 maturalne  10.12.2016  11:00
 drugie  14.01.2017  11:00

 

Etap II

klasy data  godzina
 maturalne  18.03.2017  10:00
 drugie  18.03.2017  12:30

 

Zakończenie konkursu i rozdanie nagród:
22.04.2017 godz.: 10:00 w Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33

Kontakt

Wydział Chemii UJ
ul. R. Ingardena 3
30-060 Kraków
pokój 034

Dyżur: czwartki 11:00 - 13:00

tel. 012 663 22 06 oraz 012 663 29 11
fax. 012 663 22 06
(w czasie dyżuru)

e-mail: prochemi@chemia.uj.edu.pl

 

Kontakt w sprawie

- Konkursu: odrowaz@chemia.uj.edu.pl

- Warsztatów dla maturzystów: maturauj@chemia.uj.edu.pl

- Warsztatów olimpijskich: warsztatyolimpijskie@gmail.com

- Pokazów: bros@chemia.uj.edu.pl

- Niedziałek: bros@chemia.uj.edu.pl

- Książek: maturauj@chemia.uj.edu.pl

Dane Fundacji

NIP: 677-16-83-218

REGON: 351058170

Nr konta: 54 1680 1062 0000 3000 0090 0881

PLUS BANK S.A.

Oddz. Kraków, ul. Garbarska 9

Księgowa Fundacji

mgr Małgorzata Wysocka

e-mail: wysocka.m@biuro-spk.pl